ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει μία πλειάδα τεχνικών και συνεργατών για να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πελάτη. Μέσω προγράμματος περιοδικών επισκέψεων παρέχουμε υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των συστημάτων σας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων
  • Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Συντήρηση ηλεκτρολογικών γραμμών και δικτύου τροφοδοσίας ρεύματος
  • Προέκταση δικτύων τροφοδοσίας
  • Έκδοση πιστοποιητικών
el
en_GB el