Η τεχνολογία, τα συστήματα και οι υπολογιστές μίας επιχείρησης είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες εύρυθμης λειτουργίας της αφού πολλές από τις καθημερινές εργασίες, παρακολούθηση και διαχείριση πόρων, βασίζονται πλέον στην τεχνολογία.

Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που παρέχει, η Magica Fourka έχει εντάξει στις δραστηριότητές της και την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων μίας επιχείρησης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Συντήρηση και επισκευή δικτύων
  • Wireless networking
  • Συντήρηση και επισκευή τερματικών
  • Συντήρηση και επισκευή POS
  • Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (Η/Υ, Printers, κλπ.)
  • Συντήρηση και επισκευή Hardware
  • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ελέγχου μηχανημάτων (PLC Controlers)
  • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας (Φωτοβολταϊκών)
el
en_GB el