ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Μέσω δικτύου συνεργατών η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί μικρής κλίμακας κατασκευές, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη. Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία που έχουν την δυνατότητα να δώσουν λύσεις σε κάθε πρόβλημα ή ανακαίνιση που τυχόν προκύψει.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Μελέτη χώρων
  • Ελαιοχρωματισμοί
  • Τοποθετήσεις, συντηρήσεις και επισκευές δαπέδων
  • Εσωτερική δόμηση
  • Στεγανοποιήσεις
  • Τοποθέτηση Υαλοπινάκων & υαλοπετασμάτων
el
en_GB el