ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών Facility αποτελεί η συντήρηση και επισκευή κάθε είδους Η/Μ εξοπλισμού, όπως κλιματιστικά, συστήματα εξαερισμού, συστήματα θέρμανσης, συστήματα φυσικού αερίου κλπ.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κάθε είδους συστήματος ή μηχανήματος κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να παρέχει προληπτική συντήρηση στα εγκαταστημένα μηχανήματα μειώνοντας στο μηδέν τις ανάγκες και το κόστος επισκευής.

Όλες οι εργασίες καθώς και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά συνοδεύονται από 1  (ένα) χρόνο εγγύηση. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Μελέτη και τοποθέτηση κλιματιστικών συστημάτων
  • Μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων καθαρισμού του αέρα
  • Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών συστημάτων
  • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων καθαρισμού του αέρα
  • Μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων θέρμανσης
  • Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης
  • 24ωρη εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Εγγύηση επισκευής εντός 3 ωρών
el
en_GB el