ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Συντήρηση όλων των τύπων ανελκυστήρων

Μεγάλο μέρος των υπηρεσιών Facility που παρέχει η εταιρεία είναι η συντήρηση και επισκευή κάθε είδους ανελκυστήρα καθώς και κάθε συστήματος ανυψώσεως.
Κάθε εργασία των τεχνικών μας συνοδεύεται από πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης καθώς και από πιστοποιητικό καταλληλότητας προς χρήση. Επιπρόσθετα, οι εργασίες μας καθώς και τα ανταλλακτικά τα οποία χρησιμοποιούμε, συνοδεύονται από εγγύηση 1 έτους.

Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι κάτωθι:

  • Μελέτη και τοποθέτηση καινούργιου ανελκυστήρα
  • Μελέτη και ανακατασκευή παλαιών ανελκυστήρων
  • Μελέτη και τοποθέτηση υδραυλικών συστημάτων ανύψωσης
  • Μελέτη και τοποθέτηση μηχανικών συστημάτων ανύψωσης
  • Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων
  • Συντήρηση και επισκευή θαλάμων
  • Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών και μηχανικών συστημάτων ανύψωσης
  • 24ωρη εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Εγγύηση επισκευής εντός 3 ωρών.
el
en_GB el