Οι πιστοποιήσεις μας!

Η Magica Fourka έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που επικυρώνουν την ποιότητά της για:

«Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Καθαρισμοί Κτιρίων»

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

Πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015

Πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007


Πιστοποίηση κατά ISO 45001:2018

Πιστοποίηση κατά ISO 22301:2019

Πιστοποίηση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013

el
en_GB el