Καθαρισμος

Φρεσκάδα και υγιεινή στο χώρο σας

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της εταιρείας είναι οι καθαρισμοί. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι ίσως η μέγιστη δυνατή και πιστοποιείται από τους πελάτες μας, όπου για μέρος αυτών, η καθαριότητα σημαίνει τα πάντα για την επιχείρηση τους (νοσοκομεία, εταιρείες παραγωγής τροφίμων κ.λ.π.). Σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε προσφέρουμε υπηρεσίες καθαριότητος εφάμιλλες με αυτές που προσφέρουμε στους πλέον «ευαίσθητους» πελάτες μας έχοντας κοινή πολιτική προμηθειών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων καθώς και κοινή πολιτική στον τρόπο που εκπαιδεύουμε και διαχειριζόμαστε το προσωπικό μας.

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στον τομέα του καθαρισμού είναι οι εξής:
• Καθαρισμός εσωτερικών-εξωτερικών χώρων
• Καθαρισμοί Νοσοκομειακών χώρων καθώς και κλειστών μονάδων νοσοκομείων (χειρουργείων, ΜΕΘ)
• Καθαρισμοί Ξενοδοχειακών μονάδων
• Καθαρισμοί σχολείων και λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
• Καθημερινός καθαρισμός γραφείων σε ετήσια βάση
• Καθαρισμός βιομηχανικών χώρων
• Επιτόπιο πλύσιμο μοκετών
• Αδιαβροχοποίηση μοκετών-χαλιών
• Συντήρηση και προστασία δαπέδων (waxing – dewaxing πατωμάτων)
• Κρυσταλλοποίηση μαρμάρων και μωσαϊκών
• Καθαρισμός χώρων στάθμευσης
• Αποκομιδή απορριμμάτων
• Γενικοί καθαρισμοί υαλοπινάκων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών σε μεγάλο ύψος)
• Καθαρισμοί αλουμινένιων πλαισίων
• Πλύσιμο προσόψεων κτιρίων
• Υδροβολές
• Καθαρισμοί τεντών και επιγραφών
• Υδροβολές σε μεγάλο ύψος
• Απομάκρυνση graffiti

el
en_GB el