Διαχείριση Αναλώσιμων Υλικών

Αναλαμβάνουμε την κάλυψη των καθημερινών σας αναγκών, μέσα από ένα πλήθος προϊόντων και αναλωσίμων υλικών:

  • Προϊόντα προσωπικής υγιεινής & ατομικής προστασίας.
  • Προϊόντα καθαρισμού & διαχείρισης απορριμμάτων
  • Παροχή συσκευών για χρήση χαρτικών, σαπουνιών, αρωματικών χώρου & απολυμαντικών προϊόντων με δοσομετρητή ως προς την μείωση του λειτουργικού σας κόστους με την αποφυγή άσκοπης χρήσης.
  • Εφοδιασμό αναλωσίμων υλικών υγιεινής των συσκευών.

Τα προϊόντα μας τηρούν αυστηρότατες προδιαγραφές και φέρουν περιβαλλοντική πιστοποίηση.

el
en_GB el