ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες απεντόμωσης και απολύμανσης που προσφέρει η Εταιρεία καλύπτουν όλες τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα υλικά ενώ όλοι οι εργαζόμενοι στο τμήμα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και με μεγάλη εμπειρία.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:
• Απεντομώσεις
• Μυοκτονίες
• Απολυμάνσεις
• Τοποθέτηση παγίδων

Κάθε εργασία των τεχνικών μας συνοδεύεται από πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης καθώς και από πιστοποιητικό καταλληλότητας προς χρήση. 

 
el
en_GB el